# شعر

سالنامه ادبی تاریخ بزرگداشت مشاهیر ادبیات ایران

  25 فروردین عطار 1 اردیبهشت سعدی 3 اردیبهشت شیخ بهایی 25 اردیبهشت فردوسی 28 اردیبهشت خیام 27 شهریور شهریار 8 مهر مولوی 20 مهر حافظ 25 اسفند پروین اعتصامی  
/ 1 نظر / 43 بازدید

هنجارگریزی (عادت زدایی)در شعر ( قسمتی از مقاله علمی پژوهشی نگارنده وبلاگ)

فرمالیست ها می­گویند زبان ادبی عدول از زبان معیار است؛ لذا سبک را برحسب عدول و خروج از معیارها مطالعه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 80 بازدید